“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

012018/24.01.2018 г-Обява с предмет "Доставка на фасонни водопроводни части"

Предметът на поръчката включва периодични доставки на водопроводни части за нуждите на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, при следните обособени позиции:

Позиция №1 – Доставка на поцинковани фасонни части

Позиция №2 –  Доставка на стоманени фасонни части

Позиция №3 - Доставка на чугунени фасонни части

Позиция №4 - Доставка на универсални механични фасонни части

Обява - публикувана на 24.01.2018 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 02.02. 2018 г. до 17:00 часа


 Съобщение: публикувано на  02.02.2018 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти по всички обособени позиции се удължава  до 17:00 часа на 06.02.2018 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на 07.02.2018 г. от 10:30 часа в  заседателната зала  на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Заповед за прекратяване - публикувана на 06.01.2020 г.

С текста на заповедта може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница