“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

042018/15.02.2018 г.-Обява с предмет "Метрологична проверка на водомери

Предметът на поръчката  включва метрологична проверка (периодична и след ремонт) на водомери, собственост на дружеството, при следните обособени позиции:

 

Обособена позиция №1 – Метрологична проверка на резбови водомери  с Qmax ≤20 m3/h, както следва:

- DN15, Qn 1,5 m3/h/Q3 2,5 m3/h,  Qmax  3 m3/h/ Q4 3,125 m3/h, клас В/R80

- DN20, Qn 1,5 m3/h/Q3 2,5 m3/h,  Qmax  3 m3/h/ Q4 3,125 m3/h, клас В/R80

- DN20, Qn 2,5 m3/h/Q3 4 m3/h,  Qmax   5 m3/h/ Q4  5 m3/h, клас В/R80

- DN25, Qn 3,5 m3/h/Q3 6,3 m3/h, Qmax  7 m3/h/ Q4 7,875 m3/h, клас В, С/ R80, 160

-  DN25 (Qn 5 m3/h), Qmax 10 m3/h, клас В

-  DN25 (Qn 6 m3/h/Q3 10 m3/h, Qmax 12m3/h/Q4 12,5 m3/h, клас В, С/ R80, 160

-  DN32 (Qn 6 m3/h/Q3 10 m3/h), Qmax 12m3/h/Q4 12,5 m3/h, клас В/ R80

-  DN40 (Qn 10 m3/h/Q3 16 m3/h), Qmax 20m3/h/Q4 20 m3/h, клас В, С/ R80,160

 

Обособена позиция №2 - Метрологична проверка на фланшови и комбинирани  водомери с Qmax ≤300 m3/h, както следва:

- DN50, Qn 15 m3/h/ Q3 25 m3/h, Qmax 30 m3/h/Q4  31,25 m3/h, клас В, С/ R80,160

- DN65,Qn 25 m3/h/Q3 40 m3/h, Qmax 50 m3/h/ Q4  50 m3/h, клас В/ R80

- DN80,Qn 25 m3/h/Q3 63 m3/h, Qmax 80 m3/h/ Q4  78,25 m3/h, клас В/ R80

- DN100,Qn 60 m3/h/Q3 100 m3/h, Qmax 120 m3/h/ Q4  125 m3/h, клас В/ R80

- DN125,Qn 100 m3/h, Qmax 200 m3/h, клас В/ R80

- DN150,Qn 150 m3/h, Qmax 300 m3/h, клас В/ R80 1024x768

- DN200,Qn 250 m3/h, Qmax 300 m3/h, клас В/ R80

-  DN50, Qn 15 m3/h/ Q3 25 m3/h, Qmax 30 m3/h/Q4  31,25 m3/h, клас В, С/ R80,160, допълнителен водомер - Q3 4 m3/h

-   DN65,Qn 25 m3/h/Q3 40 m3/h, Qmax 50 m3/h/ Q4  50 m3/h, клас В/ R80, допълнителен водомер - Q3 4 m3/h

-  DN80,Qn 25 m3/h/Q3 63 m3/h, Qmax 80 m3/h/ Q4  78,25 m3/h, клас В/ R80, допълнителен водомер - Q3 4 m3/h

-  DN100,Qn 60 m3/h/Q3 100 m3/h, Qmax 120 m3/h/ Q4  125 m3/h, клас В/ R80, допълнителен водомер - Q3 4 m3/h

 

Обява - публикувана на 15.02.2018 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 26.02. 2018 г. до 17:00 часа

Съобщение: публикувано на  26.02.2018 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти за всички обособени позиции се удължава  до 17:00 часа на 01.03.2018 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на 02.03.2018 г. от 10:30 часа в  заседателната зала  на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

 

 Протокол - публикуван на 07.03.2018 г. С текста на протокола  може да се запознаете тук.

 Договор по позиция №1 - публикуван на 18.04.2018 г. С текста на договора  може да се запознаете тук.

Договор по позиция №2 - публикуван на 18.04.2018 г. С текста на договора  може да се запознаете тук.

Технически спецификации - публикувани на 18.04.2018 г. С текста  може да се запознаете тук.

Договор с подизпълнител - публикуван на 18.04.2018 г. С текста на договора  може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница