“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

052018/28.02.2018 г. - Публично състезание с предмет "Доставка на 1 брой товарен бус втора употреба, самосвал с висока проходимост 4х4 до 3,5 тона

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2018-0001

Предмет на поръчката: Доставка чрез покупка на един брой товарен бус втора употреба, самосвал с висока проходимост 4х4 до 3,5 тона.                 

Решение и обявление - публикувани на 28.02.2018 г. С текста на решението може да се запознаете тук.  С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Документация - публикувана на 28.02.2018 г. С текста на документацията  може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 22.03.2018 г.

   Съобщение за отваряне на ценови оферти -публикувано на 30.03.2018г.С текста на Съобщението може да се запознаете тук .

        
Протоколи от работата на комисията, решение за утвърждаване на протоколите и решение за определяне на изпълнител - публикувани на 04.04.2018 г. С текста на документите  може да се запознаете тук. 

Договор - публикуван на 05.06.2018 г. С текста на договора  може да се запознаете тук.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 05.06.2018 г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 14.06.2018 г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители