“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

092018/28.05.18- Обява с предмет "Ремонт на водомери"

 Предмет на поръчката е ремонт  и последваща метрологична проверка на водомери, собственост на  възложителя,  при следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 –  Ремонт на резбови водомери

Периодични ремонти на  резбови водомери, включващи: разглобяване; външно и вътрешно почистване; проверка и/или подмяна на измервателен механизъм (ос винт, турбина, уплътнения, часовников механизъм); регулиране/настройка и метрологична проверка.

Видове водомери, подлежащи на ремонт:

 - DN15/R ½  - Powogaz, Katvaser /сухи/

 -  DN20/ R ¾” -  Беласица /сухи и мокри; късо и дълго тяло/; Sisma; Sensus; Invensys; Residia Jet; Powogaz; SPX; EWT Akvarius; Zenner; B-meters; ABB

- DN25/ R 1” – Sensus /сухи и мокри/; Zenner; ABB MTR; EWT MTM; Беласица мокри

-  DN32/ R 1 ¼” – Sensus /сухи и мокри/; Zenner; ABB; Беласица мокри

Обособена позиция №2 – Ремонт на фланшови и комбинирани водомери

Периодични ремонти на  фланшови и комбинирани водомери, включващи: разглобяване; външно и вътрешно почистване; проверка и/или подмяна на измервателен механизъм (ос винт, турбина, уплътнения, часовников механизъм); регулиране/настройка и метрологична проверка.

Видове фланшови водомери, подлежащи на ремонт:

- DN50 - Sensus; Minol

- DN65 - Sensus; EWT; Zenner

- DN80 - Sensus; Powogaz;  EWT; Zenner; Minol

- DN100 - Sensus; Powogaz;  Полматик; Zenner; Minol

- DN125 – Zenner; Minol

- DN150 – Sensus; Powogaz;  EWT

Видове комбинирани  водомери, подлежащи на ремонт:

- DN50 - Sensus; EWT; Powogaz

- DN80 - Sensus; Powogaz;  EWT

- DN100 – Powogaz

Обява - публикувана на 28.05.2018 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 05.06. 2018 г. до 17:00 часа

Съобщение: публикувано на  05.06.2018 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти за всички обособени позиции се удължава  до 17:00 часа на 08.06.2018 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на 11.06.2018 г. от 10:30 часа в  заседателната зала  на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А.

Протокол от работата на комисията - публикуван на 18.06.2018 г. С текста на протокола може да се запознаете тук.

Договор - публикуван на 29.06.2018 г. С текста на договора може да се запознаете тук.

Договор позиция №2 - публикуван на 02.07.2018 г. С текста на договора може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница