“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

122018/Пряко договаряне с предмет: Доставка на МПС втора употреба"

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2018-0007

Предмет на поръчката:

Доставка на три броя моторни превозни средства втора употреба, при следните обособени позиции:

поз.1 - доставка на два броя автомобили с висока проходимост;

поз.2 - доставка на един брой товарен бус, самосвал с обща маса до 3,5 тона

Решение - публикувано на 14.06.2018г.

С текста на решението може да се запознаете тук. 

Покана до "Вавелауто" ЕООД  - публикувана на 14.06.2018г.

С текста на поканата може да се запознаете тук. 

Документация - публикувана на 14.06.2018г.

С текста на документацията  може да се запознаете тук.

Протокол, доклад и решение за определяне на изпълнител - публикувана на 11.07.2018г.

С текста на протокола, доклада и решението за определяне на изпълнител  може да се запознаете тук.

Договор позиция №1 - публикуван на 03.08.2018 г. С текста на договора може да се запознаете тук.

Договор позиция №2 - публикуван на 03.08.2018 г. С текста на договора може да се запознаете тук.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 03.08.2018 г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук.

Обявления за приключили договори - публикувани на 31.10.2018 г. С текста на обявлението  може да се запознаете тук.

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители