“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

162018/08.11.2018 г.-Публично състезание с предмет "Доставка на един брой употребявана комбинирана каналопочистваща машина с автоматично рециклиране на използваната вода"

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2018-0010

 Предмет на поръчката:

 1.  Доставка на един  брой употребявана комбинирана каналопочистваща машина с автоматично рециклиране на използваната вода.

 2. Регистрация на машината в КАТ

3. Гаранционна отговорност  - смяна на дефектирали части и/ или системи  в рамките на гаранционния срок, ремонт на машината /пътна помощ или транспорт до най-близкия сервиз/ и др.

4. Обучение на двама служители на възложителя за работа с машината.

  Решение и обявление - публикувани на 08.11.2018 г. С текста на решението може да се запознаетe тук.  С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Документация - публикувана на 08.11.2018 г. С текста на документите може да се запознаетe тук

Решение за прекратяване - публикувано на 04.12.2018 г. С текста на решението може да се запознаетe тук

Обявление за невъзлагане - публикувано на 17.12.2018 г. С текста на обявлението може да се запознаетe тук

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители