“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

082019/Обява с предмет "Периодични доставки на химически продукти за обработка на питейни води"

Предметът на поръчката включва периодични доставки на химически продукти за обработка на питейни води при следните обособени позиции:

 

Позиция №1 -  Доставка на натриев дихлоризоцианурат, дихидрат  в опаковки  по 50 кг нето. 

Позиция №2  - Доставка на натриев хипохлорит  /воден разтвор/ в контейнери по 1 м3 

 

Обява - публикувана на 20.05.2019 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за получаване на офертите - 31.05. 2019 г. до 17:00 часа

Съобщение за удължаване срока на оферти - публикувано на 31.05. 2019 г. 17:00 часа.

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти по всички обособени позиции се удължава до 17:00 часа на 05.06.2019 г.

Отваряне на офертите - 06.06.2019 г. 10:30 часа 

Протокол - публикуван на 07.06.2019 г.

С текста на протокола може да се запознаете тук. 

 

Заповед за утвърждаване на протокола, избор на изпълнител за позиция №2 и прекратяване на позиция №1  - публикувана на 07.06.2019 г.

С текста на заповедта може да се запознаете тук. 

 

Заповед за прилагане на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП /покана до определени лица/  - публикувана на 10.06.2019 г.

С текста на заповедта може да се запознаете тук. 

 

Покана до "Нола7" ООД за представяне на оферта - публикувана на 10.06.2019 г.

С текста на поканата и приложенията към нея  може да се запознаете тук. 

 

Договор за доставка на натриев хипохлорит -  публикуван на 08.07.2019 г.

С текста на договора може да се запознаете тук. 

Заповед за прекратяване на позиция -  публикувана на 08.07.2019 г.

С текста на заповедта може да се запознаете тук. 

 

 

 

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители