“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

162019-Обява с предмет "Доставка на кабели"

Предметът на поръчката включва периодични доставка на кабели НН за обезпечаване дейността на дружеството.

 

Обява - публикувана на 20.09.2019 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за получаване на офертите - 30.09. 2019 г. до 17:00 часа

Заповед за прекратяване - публикувана на 02.10.2019 г.

С текста на заповедта може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители