“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

182019/16.10.2019 г.-Пряко договоряне с предмет "Доставка на горива чрез посредничеството на стокова борса за срок от три години

Предмет на поръчката е доставка на горива с посредничеството на стокова борса за срок от три години.

С Решение и документацията може да се запознаете тук. 

Борсов договор позиция №1. С текста на договора  може да се запознаете тук. 

Борсов договор позиция №2. С текста на договора  може да се запознаете тук. 

Борсов договор позиция №3. С текста на договора  може да се запознаете тук. 

Борсов договор позиция №4. С текста на договора  може да се запознаете тук. 

Борсов договор позиция №5. С текста на договора  може да се запознаете тук. 

Борсов договор позиция №6. С текста на договора  може да се запознаете тук. 

Обявление за възложена поръчка позиция №1. С текста на обявлението  може да се запознаете тук. 

Обявление за възложена поръчка позиция №1. С текста на обявлението  може да се запознаете тук. 

Обявление за възложена поръчка позиция №2. С текста на обявлението  може да се запознаете тук. 

Обявление за възложена поръчка позиция №3. С текста на обявлението  може да се запознаете тук. 

Обявление за възложена поръчка позиция №4. С текста на обявлението  може да се запознаете тук. 

Обявление за възложена поръчка позиция №5. С текста на обявлението  може да се запознаете тук. 

Обявление за възложена поръчка позиция №6. С текста на обявлението  може да се запознаете тук. 

Обявления за приключили договори, публикувано на 20.01.2023 г.. С текста на обявленията  може да се запознаете тук. 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители