“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

032013/12.11.2014 г. - Плащане по доставка на природен газ

 

Публинувано на 17.11.2014г. Плащания по договора м.10.2014г Изтегли
Публинувано на 08.12.2014г. Плащания по договора м.11.2014г. Изтегли
Публикувано- 12.01.2015г.

      Плащания по договора м. 12. 2014г

Изтегли

Публикувано- 13.02.2015г.

      Плащания по договора м. 01. 2015г


Изтегли

Публикувано- 05.03.2015г.

      Плащания по договора м. 02. 2015г

Изтегли

Публикувано- 16.04.2015г.

      Плащания по договора м. 03. 2015г

Изтегли

Публикувано- 07.05.2015г.

       Плащания по договора м. 04. 2015г

Изтегли
Публикувано на 05.06.2015 г.

       Плащания по договора м. 05. 2015г

Изтегли
Публикувано на 03.07.2015 г.

       Плащания по договора м. 06. 2015г

Изтегли
Публикувано на 17.08.2015 г.

       Плащания по договора м. 07. 2015г

Изтегли
Публикувано на 09.09.2015г.

        Плащания по договора м. 08. 2015г

Изтегли
Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 10. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016г.

        Плащания по договора м. 12 .2015г.

Изтегли
Публикувано на 09.02.2016г.

       Плащания по договора м. 01 .2016г.

Изтегли
Публикувано на 09.03.2016г.

        Плащания по договора м. 02 .2016г.

Изтегли
Публикувано на 08.04.2016г.

        Плащания по договора м. 03 .2016г.

Изтегли
Публикувано на 27.01.2016 г.

Информация за изпълнението на договора - линк към АОП http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=769764&newver=2

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница