“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

082015/04.02.2015 - Доставка на ел.енергия НН от краен снабдител за обекти на дружеството

Уникален номер на поръчката в РОП

00459-2015-0001

Предмет на поръчката

Доставка на електрическа енергия НН от краен снабдител

Решение №ПО-06-01-Публикувано на 06.02.2015 г.

 Изтегли

 Договор-публикуван на 16.03.2015 г.

 Изтегли

 Публикувано на 07.05.2015г. 

Плащания за м.04.2015г.

Изтегли

 Публикувано на 05.06.2015 г.

Плащания за м.05.2015 г.

 Изтегли

 Публикувано на 03.07.2015 г.

Плащания за м.06.2015 г.

   Изтегли
   

Публикувано на 17.08.2015 г.

       Плащания по договора м. 07. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.09.2015 г.

       Плащания по договора м. 08. 2015г       

Изтегли
Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 09. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 10. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.02.2016 г.

        Плащания по договора м. 01. 2016г

Изтегли
Публикувано на 09.03.2016 г.

       Плащания по договора м. 02. 2016г       

Изтегли
Публикувано на 11.04.2016 г.

        Плащания по договора м. 03. 2016г 

Изтегли
Допълнително споразумение - публикувано на 14.09.2016 г.

Прекратяване на договора

Изтегли

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница