“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

092015/24.02.2015 г. - Открита процедура при условията на чл.14, ал.3 от ЗОП с предмет "Доставка на един брой колесен багер челен товарач и сервизното му обслужване в рамките на гаранционния му срок

Уникален номер на   поръчката в РОП

 00459-2015-0002

Предмет на поръчката

Доставка на един брой колесен багер - челен товарач и сервизното му обслужване в рамките на гаранционния му срок

Срок за подаване на предложения

15.04.2015 г.

Отваряне на офертите

16.04.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 25.02.2015 г.

  Изтегли

Решение за промяна и променена документация - публикувано на 04.03.2015 г. 

  Изтегли

Съобщение за отваряне на ценови оферти - публикувано на 20.04.2015 г

  Изтегли

Решение за класиране и протоколи от работата на комисията-публикувано на 28.04.2015г.

 Изтегли

Договор-публикувано на 19.05.2015г.

 Изтегли

Публикувано на 03.07.2015 г.

       Плащания по договора м. 06. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 03.07.2015 г.

       Плащания по договора м. 06. 2015г       

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница