“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

182015/17.07.2015г. „Периодични доставки на тръби от ПЕВП тип 100, фитинги и фасонни части за тях”

Уникален номер на   поръчката в РОП

 00459-2015-0005

Предмет на поръчката

Периодични доставки на тръби от ПЕВП тип 100, фитинги и фасонни части за тях, както следва:

1. Тръби ПЕВП тип 100

2.  Финитги с притискаща втулка (бързи връзки)

3. Фитинги от ПЕВП, тип 100 за челно заваряване

4. Фитинги от ПЕВП, тип 100 за муфово заваряване

5. Електрозаваряеми фитинги от ПЕВП, тип 100

6. Други фасонни части

Срок за подаване на предложения

07.09.2015 г.

Отваряне на офертите

08.09.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 17.07.2015 г.

  Изтегли

Документация-публикувана на 07.09.2015г.

  Изтегли

Протокол от работата на комисията-публикувано на 16.09.2015г.

  Изтегли

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти - публикувано на 30.09.2015 г 

   Изтегли

Решение за определяне на изпълнител и протоколи  - публикувано на 07.10.2015 г. 

 Изтегли

Договор-публикувано на 03.12.2015г.

 Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.02.2016 г.

       Плащания по договора м. 01. 2016г 

Изтегли
Публикувано на 09.03.2016 г.

       Плащания по договора м. 02. 2016г 

Изтегли
Публикувано на 11.04.2016 г.

       Плащания по договора м. 03. 2016г 

Изтегли
 Публикувано на 27.01.2017 г.  Информация за изпълнението на договора /линк към АОП/ http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=769733&newver=2  

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница