“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

042016/02.03.2016 г.-Смяна на масла и филтри и гресиране на автомобилите, собственост на дружеството в обособен пункт на изпълнителя на територията на гр. Разград

номер на поканата в ПОП

 9050944

Предмет на поръчката:

Периодична смяна на масла и филтри и гресиране на автомобилите, собственост на дружеството в обособен пункт на изпълнителя на територията на гр. Разград.

Срок за представяне на оферти:

   16.03.2016 г. до 16:30 часа

Отваряне на офертите

17.03.2016 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 02.03.2016 г.

  Изтегли

 Протокол - публикувано на 23.03.2016г.

 Изтегли

 

Договор - публикувано на 29.03.2016г.

 Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака