“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

302015/26.11.2015г."Доставка на горива "

Решение-публикувано на 26.11.2015г.                                                                                         Изтегли
Спецификации-публикувано на 01.12.2015г.

               

   Изтегли

Договор№2124-публикувано на 21.12.2015г.

  Изтегли

Договор№2125-публикувано на 21.12.2015г.

  Изтегли

Договор-публикувано на 21.01.2016г.

   Изтегли

Договор 2125-публикувано на 21.01.2016г.

    Изтегли

Договор 2124-публикувано на 21.01.2016г. 

    Изтегли

Договор-2153-публикувано на 21.01.2016г.

    Изтегли

Договор-2152-публикувано на 21.01.2016г.

    Изтегли

Публикувано на 09.03.2016 г.

    Плащания по договора м. 02. 2016г       

Изтегли

Публикувано на 11.04.2016 г.

   Плащания по договора м. 03. 2016г

Изтегли

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака