“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Профил на купувача в ЦАИС ЕОП - за поръчки, открити след 14.06.2020 г.

https://app.eop.bg/buyer/122

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители