“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 г.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград и общ.Цар Калоян
08475 2002 – общ.Лозница
0608 40070 – общ.Попово и общ.Опака