“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Обява - публикувана на 15.08.2016 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 24.08.2016 г. до 17:00 часа.

С текста на протокола на комисията може да се запознаете тук.

Договор-публикуван на 28.09.2016 г.

Със съдържанието на договора може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница