“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер в РОП                 

 00459-2014-0004

Дата на изпращане на Решението и Обявлението в РОП

20.10.2014 г

Предмет на поръчката

Периодични доставки на промишлена арматура, при следните обособени позиции: Позиция №1 - Спирателна арматура; Позиция №2 - Регулираща арматура; Позиция №3 - Предпазваща арматура.

Подробно описание - в документацията за участие.

Срок за изтегляне на документи

17.11.2014 г  до 16:30 часа

Срок за подаване на оферти

24.11.2014 г. до 16:30 часа

Документация за участие - 21.10.2014 г.

 Изтегли  

Отваряне на офертите

26.11.2014 г. 10:30 часа в заседателната зала на Възложителя в гр. Разград, ул.  "Сливница" №3А

Протокол №1 от работата на комисията

 Изтегли

Съобщение-публикувано на 23.01.2015 г .

Съгласно чл. 69 (а) ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето  на  ценовите оферти на допуснатите до оценяване и класиране участници,  ще се проведе на 28.01.2015 г. /сряда/ от 10:30 часа в заседателната зала на административната сграда на „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, намираща се  в гр. Разград, ул. „Сливница” №3А.

Решение ПО-06-02/10.02.2015 г. и протоколи №2, №3 и №4 от работата на комисия - публикувано на 11.02.2015 г. 

Изтегли  

Договор за обособена позиция №1 - публикувано на 30.03.2015г.

Изтегли 

Договор-публикувано на 17.04.2015 г.

Изтегли 
Публикувано- 05.06.2015г.

      Плащания по договора м. 05. 2015г

Изтегли

Публикувано на 03.07.2015 г.

       Плащания по договора м. 06. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 17.08.2015 г.

       Плащания по договора м. 07. 2015г       

Изтегли

Публикувано- 09.09.2015г.

      Плащания по договора м. 08. 2015г

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 09. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 10. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.03.2016 г.

       Плащания по договора м. 02. 2016г  

Изтегли
Публикувано на 11.04.2016 г.

       Плащания по договора м. 03. 2016г  

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница