“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 Уникален номер на        публичната покана в ПОП

 9038486

Предмет на поръчката

Метрологична проверка на водомери (периодична и след ремонт) с класове на точност А, В и С, собственост на  дружеството,  при следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 –  Метрологична проверка (периодична и след ремонт) на водомери  за студена и топла вода със следните характеристики:

 - DN15(Qn1,5m3/h или Q3 2,5 m3/h),  Qmax  3m3/hили Q43,125 m3/h

DN20 (Qn 2,5m3/h или  Q3 4 m3/h),  Qmax   5 m3/hили Q4 5 m3/h

Обособена позиция №2 –  Метрологична проверка (периодична и след ремонт) на водомери  за студена вода със следните характеристики:

 - DN25(Qn3,5m3/), Qmax   7 m3/h или Q47,875 m3/h

DN32 (Qn 6 m3/h),Qmax   12 m3/h или Q412,5 m3/h

Обособена позиция №3 –  Метрологична проверка (периодична и след ремонт) на волтманови водомери с фланшово присъединяване  със следните характеристики:

 - DN 50 (Qn 15m3/hили  Q3 25 m3/h),Qmax 30 m3/h  или Q4 31,25 m3/h

 - DN 65 (Qn 25 m3/h),Qmax 50 m3/h

 - DN 80 (Qn 40m3/h),Qmax 80 m3/h

 - DN 100 (Qn 60m3/h),Qmax  120 m3/h

 - DN 125 (Qn 100m3/h),Qmax 200 m3/h

 - DN 150 (Qn 150m3/h),Qmax 300 m3/h

 - DN 200 (Qn 250m3/h), Qmax 300 m3/h

 Обособена позиция №4 –  Метрологична проверка (периодична и след ремонт) на комбинирани водомери с фланшово присъединяване  със следните характеристики:

 - DN 50 (Qn 15m3/h), Qn допълнителен водомер -  2,5 m3/h),Qmax 30 m3/h

 - DN 65 (Qn 25 m3/h),  Qn допълнителен водомер -  2,5 m3/h),Qmax 50 m3/h

 - DN 80 (Qn 40m3/h),  Qn допълнителен водомер -  2,5 m3/h),Qmax 80 m3/h

 - DN 100 (Qn 60m3/h),  Qn допълнителен водомер -  2,5 m3/h),Qmax 120 m3/h

 - DN 125 (Qn 100m3/h),  Qn допълнителен водомер -  2,5 m3/h),Qmax 200 m3/h

 - DN 150 (Qn 150m3/h),  Qn допълнителен водомер -  2,5 m3/h),Qmax 300 m3/h

 

 - DN 200 (Qn 250m3/h),  Qn допълнителен водомер -  2,5 m3/h),Qmax 300 m3/h

Извършването на проверките ще бъде периодично за срок от две години, след заявка от Възложителя, съобразно нуждите на Дружеството.

                

Срок за подаване на предложения

10.02.2015 г.

Отваряне на офертите

11.02.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документи и информация

Изтегли

 Протокол от работата на комисията-публикувано на 12.02.2015 г.

 Изтегли

 Договор за обособени позиции №1 и №2-Публикувано на 23.02.2015 г.

  Изтегли
 Договор за обособени позиции №3 и №4-Публикувано на 09.03.2015 г.  Изтегли

Публикувано- 16.04.2015г.

      Плащания по договора м. 03. 2015г

Изтегли

Публикувано на 05.06.2015 г.

       Плащания по договора м. 05. 2015г

Изтегли
Публикувано на 17.08.2015 г.

       Плащания по договора м. 07. 2015г       

Изтегли

 Публикувано на 09.09.2015г.

       Плащания по договора м. 08 . 2015г.       

 Изтегли
Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 09. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г 

Изтегли
Публикувано на 09.02.2016 г.

        Плащания по договора м. 01. 2016г 

Изтегли
Публикувано на 09.03.2016 г.

        Плащания по договора м. 02. 2016г 

Изтегли
Публикувано на 08.04.2016 г.

         Плащания по договора м. 03. 2016г 

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница