“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

292014/15.12.2014 "Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на "Водоснабдяване - Дунав ЕООД"

Уникален номер на  публичната покана в ПОП

9037447

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката:Предоставянето на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM с национално покритие, както следва:

1. провеждане на разговори между абонати в корпоративна група

2. провеждане на разговори в мрежата на доставчика

3. провеждане на разговори с потребители от други мобилни мрежи

4. провеждане на разговори с потребители от фиксирани мрежи

5. провеждане на разговори в роуминг 

6. изпращане/получаване на кратки текстови съобщения (SMS) в страната

7. изпращане на кратки текстови съобщения (SMS) в роуминг

8. провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи ( по международни зони)

9. пренос на данни чрез GPRS 

Срок за подаване на предложения

30.12.2014 г.

Отваряне на офертите

05.01.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документи и информация

Изтегли

 Протокол от работата на комисията-публикувано на 14.01.2015г.

 Изтегли

Договор от работата на комисията-публикувано на 11.02.2015г.

 Изтегли
Публикувано- 16.04.2015г.

      Плащания по договора м. 03. 2015г

Изтегли

Публикувано- 07.05.2015г.

      Плащания по договора м. 04. 2015г

Изтегли

Публикувано- 05.06.2015г.

      Плащания по договора м. 05. 2015г

Изтегли

Публикувано на 03.07.2015 г.

       Плащания по договора м. 06. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 17.08.2015 г.

       Плащания по договора м. 07. 2015г       

Изтегли

Публикувано- 09.09.2015г.

      Плащания по договора м. 08. 2015г

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 09. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 10. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.02.2016 г.

       Плащания по договора м. 01. 2016г       

Изтегли

Публикувано на 09.03.2016 г.

       Плащания по договора м. 02. 2016г       

Изтегли

Публикувано на 11.04.2016 г.

       Плащания по договора м. 03. 2016г

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница