“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

052015/05.02.2015 г.-Публична покана с предмет "Периодични доставки на инертни материали"

Уникален номер на        публичната покана в ПОП

 9038657

Предмет на поръчката

Периодични доставки на инертни материали, при следните обособени позиции:

Позиция №1 – Доставка на трошен камък  (фракции 0-4; 4-12; 12-40; 0-40) с транспорт на Възложителя.

Позиция №2 – Доставка на трошен камък (фракции 0-4; 4-12; 20-40; 0-40)  до определени от Възложителя депа, както следва:

1.    До депо гр. Разград, ул. “Кресна” №22

2.  До депо гр. Попово, обл. Търговище, ул. “Зараевска” №40

3.  До депо гр. Цар Калоян, общ. Разград, Помпена станция  “Цар Калоян“

4.  До депо гр. Лозница, общ. Разград, ул. “Витоша” №23

5.  До депо ПС „Смирненски”, в землището на с. Смирненски, общ.Вятово, обл.Русе

6.  До депо ПС „Бабово”, с. Бабово, общ. Сливо поле, обл.Русе

Позиция №3 – Доставка на промит пясък (фракция 0-4)  до определени от Възложителя депа, както следва:

1.    До депо гр. Разград, ул. “Кресна” №22

2.  До депо гр. Попово, обл. Търговище, ул. “Зараевска” №40

3.  До депо гр. Цар Калоян, общ. Разград, Помпена станция  “Цар Калоян“

 

4.  До депо гр. Лозница, общ. Разград, ул. “Витоша” №23

Срок за подаване на предложения

17.02.2015 г.

Отваряне на офертите

18.02.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документи и информация

Изтегли

 Покани за преговори-публикувано на 19.02.2015 г.

 Изтегли

 Заповед за провеждане на договаряне-публикувано на  19.02.2015 г.

  Изтегли
  "Протоколи от преговори - публикувано на 05.03.2015 г."    Изтегли

Договор с обособена позиция №1-публикувано на 18.03.2015г.    Изтегли
Договор с обособена позиция №2-публикувано на 03.04.2015г.    Изтегли
Публикувано- 16.04.2015г.

      Плащания по договора м. 03. 2015г

Изтегли

Публикувано- 07.05.2015г.

      Плащания по договора м. 04. 2015г

Изтегли
Публикувано на 05.06.2015 г.

       Плащания по договора м. 05. 2015г

Изтегли
Публикувано на 03.07.2015 г.

       Плащания по договора м. 06. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 17.08.2015 г.

       Плащания по договора м. 07. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.09.2015г.

      Плащания по договора м. 08. 2015г.

Изтегли
Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 09. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 10. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г  

Изтегли
Публикувано на 09.02.2016 г.

        Плащания по договора м. 01. 2016г  

Изтегли
Публикувано на 09.03.2016 г.

       Плащания по договора м. 02. 2016г

Изтегли
Публикувано на 11.04.2016 г.

       Плащания по договора м. 03. 2016г

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница