“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Акредитирана лаборатория за изпитване на води

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ при ,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ" ЕООД гр.Разград

 

Адрес:7200 гр.Разград, кв."Западна промишлена зона" , ул."Балчик".

Ръководител на лаборатория за изпитване на води - инж.Ивелина Иванова

GSM:0886550410

Е-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


       Лабораторията е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 "Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране" и притежава сертификат за акредитация с рег.Nо218 ЛИ /30.07.2021г. със срок на валидност до 30.07.2025г. и приложение - заповед No А465/  30.07.2021г., издаден от "Изпълнителна Агенция /ИА/ Българска служба за акредитация /БСА/.

Обхватът на акредитация на ЛИВ включва следните дейности:

 Извършва вземане на проби от:

  • Води питейни

  • Води подземни

  • Води отпадъчни

 Извършва изпитване на:     

  • Води питейни

  • Води подземни

  • Води отпадъчни

  • Води повърхностни

      В ЛИВ се извършват услуги по изпитване и вземане на проби за външни клиенти по методи от обхвата на акредитация, чрез договори и/или заявки,  както следва: ФК-7.3.1 заявка за питейни/подземни води и ФК-7.3-2 за отпадъчни/повърхностни води.   

ЛИВ има разработена система за управление съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 , като декларира своите цели в Декларация за политика по качеството.

Ръководството на ЛИВ декларира , че то и персоналът му не са подложени на вътрешен и външен търговски, финансов или друг натиск, който би повлиял на безпристрастността при провеждане на лабораторните дейности.

ЛИВ изпълнява лабораторните дейности при строго съблюдаване на конфиденциалност, безпристрастност и независимост.

За подобраряване качеството на услугите, ЛИВ събира информация за удовлетвореността на клиентите, чрез листи за обратна информация - ФК 8.6-2.

Съгласно утвърдената система за управление, ЛИВ има процедура за разглеждане на жалби, като такива могат да се регистрират във приемната на ЛИВ посредством формуляр за жалби ФК-7.9-1.

ЛИВ не обявава докладване на съответствие.

ЛИВ не докладва мнения и тълкувания.

 

 

 ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ


    Ценоразпис на услугите извършвани от ЛИВ - в сила от 18.03.2024г.

    Заявка за вземане на проби/извадки/изпитване - ФК 7.3-1

    Заявка за вземане на проби/извадки/изпитване - ФК 7.3-2 

    Декларация за политиката и целите по качеството - ФК 8.2-1

    Декларация за осигуряване на безпристрастност и независимост - ФК 4.1-1

    Декларация за опазване на професионална тайна - ФК 4.2-1

    Процедура по разглеждане на жалби - ПР-7.9-1

    Формуляр за жалба - ФК 7.9-1

    Процедура за позоваване на акредитация от ИА-БСА -ПР-7.8-2

    Лист за обратна информация с клиента - ФК 8.6-2

    Сертификат за акредитация и заповед за акредитация

    Сертификат за акредитация и заповед за акредитация на чужд език

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители